Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás
Spolupracujeme

Při výuce využíváme software

 

 

Mapa webu

Aplikovaná chemie

Vloženo: 18.10.2019 | Autor: Venclickova | Zobrazeno: 1288x

Obor vzdělání:  28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE

Název ŠVP:

Aplikovaná chemie

Délka vzdělávání:

 4 roky

Způsob ukončování vzdělávání:

 maturitní zkouška

Stupeň získaného vzdělávání:

 střední vzdělání s maturitní zkouškou

Doklad dosaženého vzdělávání:

 vysvědčení o maturitní zkoušce

Určeno:

 absolvent základní školy (splnění povinné devítileté docházky) 

 

Profil absolventa                      

Absolvent oboru je připraven uplatnit se při výkonu povolání chemického technika, kontrolora jakosti, dispečera, mistra, normovače, technického manažera provozu či technologa. Studijní obor má širokou univerzální koncepci se zaměřením na analytickou chemii. Absolvent odebere, upraví vzorek k analýze, zpracuje a vyhodnotí výsledky. Obslouží laboratorní techniku, zná moderní instrumentální analytické metody.

 

Učební plán

Předmět/ročník

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk I

3

3

3

3

12

Cizí jazyk II

0

1

1

2

4

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Dějepis

2

0

0

0

2

Fyzika

2

2

0

0

4

Biologie

2

2

0

0

4

Základy ekologie

1

0

0

0

1

Matematika

4

2

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

1

1

1

1

4

Ekonomika

0

0

2

1

3

Obecná a anorganická chemie

4

0

0

0

4

Organická chemie

0

4

0

0

4

Analytická chemie

0

4

3

4

11

Fyzikální chemie

0

0

4

0

4

Biochemie

0

0

2

0

2

Chemická laboratorní cvičení

3

3

3

3

12

Chemická technologie

0

0

3

3

6

Technická příprava

3

2

2

0

7

Chemické výpočty

2

0

0

0

2

Chemické rozbory

0

0

0

2

2

Chemický seminář

0

0

0

2

2

Konverzace v anglickém jazyce

0

0

0

*2

2

Konverzace v německém jazyce

0

0

0

*2

2

Matematický seminář

0

0

0

*2

2

Celkem

33

31

33

33

130

 

verze pro tisk ZDE

 

Tento obor je podporován stipendijním programem jednoho z našich partnerů. 

Partneři