Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Knihovna

Školní knihovna se nachází v budově odloučeného pracoviště Krátká 7.

Žákům nabízí zejména tituly, které vychází ze seznamu knih potřebných k maturitní zkoušce. Provozní doba není pevně stanovena. Žáci mohou využít především přestávek. Knihy jsou půjčovány na dobu, kterou žák potřebuje k přečtení (vyjma období hlavních prázdniny). Některé tituly se vyskytují ve více výtiscích, aby se mohly využívat v hodinách českého jazyka.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Dornová (dornova@soslovo.cz)

Mgr. Lucie Malecká (malecka@soslovo.cz)

 

Seznam knih

Spolupracujeme