Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Probíhající projekty

Škola je zařazena nebo se podílí na následujících projektech:

1) Komponenta 3.1 Národního plánu obnovy 

2022

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace - Prevence digitální propasti 2022

Celková poskytnutá dotace: 91 000 Kč

Z projektu bylo pořízeno 7 notebooků určených pro zapůjčení žákům a žákyním.

 

2023

a) Prevence digitální propasti - pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Celková poskytnutá dotace: 28 000 Kč

Z projektu byly pořízeny 2 notebooky určené pro zapůjčení žákům a žákyním.

 

b) Pokročilé digitální učební pomůcky - pořízení pokročilých digitálních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení žáků a žákyň a jejich digitálních kompetencí

Celková poskytnutá dotace: 382 000 Kč

Z projektu byly pořízeny pokročilé digitální pomůcky pro rozvoj digitálních kompetencí napříč obory vzdělání. 

 

 

2) Komponenta 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Doučování žáků škol

Národní plán doučování, má za úkol zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Období realizace: září 2021 - srpen 2023

 

3) Operační program Jan Amos Komenský

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu: Šablony pro SOŠ Lovosice

Realizace: 1. 2. 2023 - 31. 12. 2025

Výše dotace: 694 848 Kč

 

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

4) Komponenta 3.2.2 Národního plánu obnovy 

Podpora rovných příležitostí - Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky

Název projektu: Intervence SOŠ Lovosice

Realizace: 1. 9. 2023 - 30. 6. 2025

Výše dotace: 1 022 662 Kč

 

Hlavním cílem projektu je připravit a realizovat řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělávání.

 

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.