Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás
Spolupracujeme

Při výuce využíváme software

 

 

Mapa webu

Kritéria přijímacího řízení

Zobrazeno: 2633x
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022

Kritéria 1. kola přijímacího řízení: 

Ředitel školy stanovil dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, a s ohledem na Opatření obecné povahy vydané MŠMT 5. 1. 2021 pod č. j. MSMT-43073/2020-3 následující kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:

 

SKUPINA OBORŮ VZDĚLÁNÍ

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

POKYNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

28-44-M/01

APLIKOVANÁ CHEMIE 

39-41-L/01 

AUTOTRONIK

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

23-68-H/01

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

33-56-H/01

TRUHLÁŘ 

41-52-H/01

ZAHRADNÍK 

41-55-H/01

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

66-53-H/01

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

41-55-E/01

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE 

65-51-E/01

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

 

 

 

Lovosice 25. ledna 2021                                            Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy

 

 

 

Zdravotní způsobilost uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání

 

 

Školní přijímací zkoušky - ilustrační test

 

Aplikovaná chemie 

 

Autotronik      

 


Úplný název a adresa školy pro zasílání přihlášek ke vzdělávání:

 

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Osvoboditelů 1/2

410 02 Lovosice

 

 

Partneři