Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás
Programy

Při výuce využíváme software

Nepřehlédněte
Úřední hodiny o hlavních prázdninách
1.7.2020

Úřední hodiny školy o hlavních prázdninách (budova Osvoboditelů 1/2):

Každé pondělí 8:00 - 11:30 hod.

Mapa webu

Maturitní zkoušky

Vloženo: 3.9.2019 | Autor: Venclickova | Zobrazeno: 2508x
Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Opravné termíny MZ

POD2, ACA4

 

OPRAVNÉ MZ Datum Čas Místo
písemná část didaktické testy ve spádové škole
praktická část 11. 09. 2020 7:45 hodin Krátká 
ústní část 15. - 16. 09. 2020 12:00 hodin Krátká 

Maturitní zpravodaj č. 52 - zde

 


 

Přihláška k maturitní zkoušce je ke stažení v kategorii PRO ŽÁKY - KE STAŽENÍ

(přihlášku vyplňte elektronicky, vytiskněte oboustranně, podepište, pošlete poštou nebo odevzdejte na sekretariátu školy)

  

 

 

Struktura maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí  - společné části MZ a profilové části MZ. Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

  • Společná část MZ - ve společné části skládá žák povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. Ve druhém předmětu má volbu mezi cizím jazykem a matematikou
  • Profilová část MZ - maturitní témata najdete v odkazu pod daným zkušebním předmětem.

Veškeré informace k maturiní zkoušce naleznete na odkazu www.cermat.cz

 

Seznam literárních děl na školní rok 2019/2020 - zde

 

Nabídka profilových zkoušek MZ 2019/2020 - zde

 

Témata školní části ústní zkoušky - ANJ - Aplikovaná chemie

Témata školní části ústní zkoušky - ANJ - Autotronik

Témata školní části ústní zkoušky - ANJ - Podnikání

 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března (resp. 30. června) spolu s dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 
 
Témata ústních zkoušek a praktické zkoušky profilové části MZ
 
                    

 

 

28-44-M/01

   APLIKOVANÁ       CHEMIE     

 Analytická chemie

zde

 Chemická technologie

zde

 Chemie

zde

 Praktická zkouška

zde

 Biologie a biochemie (nepovinná)       

zde

 Matematika (nepovinná)

zde

 

 

39-41-L/01

AUTOTRONIK

 Motorová vozidla

zde

 Elektrotechnické předměty

zde

 Odborný výcvik

zde

 Technologie (nepovinná)

zde

 Matematika (nepovinná)

zde

 

 

64-41-L/51

PODNIKÁNÍ

 Ekonomika podnikání

zde

 Marketing a management

zde

 Účetnictví

zde

 Právo (nepovinná)

zde

 Účetnictví (nepovinná)

zde

 
 
 
 
 Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky:
 
 Český jazyk a literatura - zde
 
 Anglický jazyk - zde
 
 Matematika - zde
 

 

EUROPASS - dodatek k osvědčení


- dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání (výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
- slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
- uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

 
Europass ke stažení
 

Název a kód oboru

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

39-41-L/01 Autotronik

64-41-L/01 Podnikání

 

 

Partneři