Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

a) Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky - CERMAT

 

b) Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

    obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie                                    obor 39-41-L/01 Autotronik

 

 

 

Termíny konání zkoušek v jarním termínu:

 

Obor vzdělání Praktická zkouška Písemná zkouška Didaktické testy Ústní zkouška
kód název
 28-44-M/01  Aplikovaná chemie 21. - 22. 4. 2022

 ANJ - 25. 4. 2022

 CJL - 26. 4. 2022

 MAT - 2. 5. 2022

 ANJ - 2. 5. 2022

 CJL - 3. 5. 2022

 16. - 20. 5. 2022
 39-41-L/01  Autotronik  21. - 22. 4. 2022  16. - 20. 5. 2022

 

Termíny konání zkoušek v podzimním termínu:

Obor vzdělání Didaktické testy Ústní zkouška
kód název
 28-44-M/01  Aplikovaná chemie

 od 1. 9. do 6. 9. 2022

 ---------------
 39-41-L/01  Autotronik  8. 9. 2022

 

 

Ministerstvo stanovilo časový rozvrh didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2022

 

 

Nabídka profilových zkoušek MZ 2021/2022 - zde

 

Témata ústních zkoušek a praktické zkoušky profilové části MZ

Seznam literárních děl na školní rok 2021/2022 - zde
                    

 

28-44-M/01

 

   APLIKOVANÁ CHEMIE     

 Anglický jazyk

zde

 Analytická chemie

zde

 Chemická technologie

zde

 Chemie

zde

 Praktická zkouška

zde

 Biologie a biochemie (nepovinná)    

zde

 Matematika (nepovinná)

zde

 

 

 

39-41-L/01

 

AUTOTRONIK

 Anglický jazyk

zde

 Motorová vozidla

zde

 Elektrotechnické předměty

zde

 Odborný výcvik

zde

 Technologie (nepovinná)

zde

 Matematika (nepovinná)

zde

 
 
Termíny konání zkoušek společné části v jarním zkušebním období 2022

 

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022.

 

Sdělení MŠMT - termíny konání didaktických testů

 

 

Struktura maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

 

Společná část maturitní zkoušky

(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

  1. a) český jazyk a literatura,
  2. b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem a
  3. c) matematika

(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

(3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. 

 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z odborných předmětů daného oboru vzdělávání.

 

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce.

 

Veškeré informace k maturiní zkoušce naleznete na odkazu www.cermat.cz

 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března (resp. 30. června) spolu s dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

Přihláška k maturitní zkoušce je ke stažení v kategorii PRO ŽÁKY - KE STAŽENÍ

(přihlášku vyplňte elektronicky, vytiskněte oboustranně, podepište, pošlete poštou nebo odevzdejte na sekretariátu školy)

 

 

 
 Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky:
 
 Český jazyk a literatura - zde
 
 Anglický jazyk - zde
 
 Matematika - zde
 

 

EUROPASS - dodatek k osvědčení


- dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání (výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
- slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
- uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

 

Europass ke stažení

 

Název a kód oboru

Český jazyk

Anglický jazyk

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

39-41-L/01 Autotronik

 

 

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.