Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás
Spolupracujeme

Při výuce využíváme software

 

 

Mapa webu

Operátor skladování

Vloženo: 18.10.2019 | Autor: Mejsnar | Zobrazeno: 869x

Obor vzdělání:  66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

 

Název ŠVP:

 Operátor skladování

Délka vzdělávání:

 3 roky

Způsob ukončování vzdělávání:

 závěrečná zkouška

Stupeň získaného vzdělávání:

 střední vzdělání s výučním listem

Doklad dosaženého vzdělávání:

 vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Určeno:

 absolvent základní školy (splnění povinné devítileté docházky)

 

 Profil absolventa

Absolvent oboru se umí orientovat v dokladech týkajících se manipulace se skladovým materiálem, umí používat pracovní potřeby a pomůcky a určit náhradní postup. Ovládá příjem skladování, kompletací, ošetřování a výdej materiálů a výrobků. Zná způsoby a metody ochrany zboží a expediční činnosti. Ovládá administrativu a organizaci skladového hospodářství, vedení skladové evidence, organizaci oběhu dokladů a práci na počítači. Je seznámen s preventivní údržbou mechanizačních strojů.

 

Učební plán

Předmět/ročník

I. ročník

II. ročník

III. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

1

0

0

1

Chemie

1

0

0

1

Základy ekologie

1

0

0

1

Matematika

1

2

2

5

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informatika

1

1

1

3

Ekonomika

0

0

2

2

Zbožíznalství

2

2,5

2

6,5

Skladové účetnictví

0

1,5

1,5

3

Administrativa skladování

1,5

0,5

0

2

Technologie skladování

1,5

2

1,5

5

Mechanizační prostředky

1,5

2

2

5,5

Odborných výcvik

15

15

15

45

Celkem

32,5

32,5

32,0

97,0

 

verze pro tisk ZDE

Partneři