Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Informace pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

Vloženo: 21.10.2019 | Zobrazeno: 1753x

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy dne 3. 6. 2020 vyhlásil 2. kolo PŘ do 1. ročníků oborů vzdělání s výučním listem pro školní rok 2020/21

 

Termín odevzdání přihlášky pro 2. kolo: do 17. 6. 2020

Vyhlášení výsledků 2. kola: 22. 6. 2020

 

Volná místa pro 2. kolo PŘ

Kritéria 2. kola 

 

3. 6. 2020                                      Mgr. Jiří Procházka, ředitel školy


JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2020

 

Termíny konání jednotných testů pro maturitní obory:

08. 06. 2020 (řádný termín) - pondělí
23. 06. 2020 (náhradní termín) - úterý

 

ŘÁDNÝ TERMÍN

 

Termín: 8. 6. 2020

Adresa konání zkoušky: budova školy v ulici Krátká 7, 410 02 Lovosice

 

 

zahájení

MATEMATIKA

8:30

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

10:55

Motivační pohovor

12:30

 

Prosím, dostavte se do místa konání JPZ nejpozději v 8:15 hod

 

V průběhu přijímací zkoušky se řiďte pokyny k zajištění ochrany zdraví, které Vám byly zaslány v pozvánce k přijímací zkoušce.

 

Jiří Procházka, ředitel školy


Přípravný kurz k příjímacím zkouškám

 

Kritéria přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení

 

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

 

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů.

 

Specifikace požadavků jsou dokumenty, které jsou určeny pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou. Dokumenty vymezují rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů o příslušné obory vzdělání. 

 

Specifikace požadavků k DT z českého jazyka a literatury (celek) - zde

 

Specifikace požadavků k DT z matematiky (celek) - zde

 

 

Termín konání jednotných testů pro maturitní obory:

08. 06. 2020 (1.termín) - pondělí
15. 04. 2020 (2.termín) - středa
 
náhradní termín:
23. 06. 2020 - úterý
14. 05. 2020 (2.termín
) - pátek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrační testy pro přijímací řízení jsou k volně k dispozici na www.cermat.cz
 

 

 

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru:
 
(dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborrů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)
 
Obor vzdělání  Školní vdělávací program  Zdravotní způsobilost 
28-44-M/01 Aplikovaná chemie  Aplikovaná chemie  9a 
39-41-L/01 Autotronik Autotronik  3,7a,9a 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  Automechanik  1,3,7a,9a,19 
33-56-H/01 Truhlář  Truhlář-výroba nábytku  1,3,5,8a,9a,19,20,22 
41-52-H/01 Zahradník  Zahradník-aranžování a úprava zahrad   1,4,7a,9a,10,19
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  Opravář zemědělských strojů  1,3,5,7a,9a,19,21,27 
41-55-E/01 Opravářské práce  Opravářské práce  4,7a,9b,19,22 
66-53-H/01 Operátor skladování Operátor skladování  4,19,22 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 7c,8a,9a,19,26
 
 
Vysvětlivky:
 
* Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa
 
 1 Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohyblivého aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona* 
 3 Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona*
 4  Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona*  
 5  Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nutné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona* 
 7a Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami 
7c  Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokudpři praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona*  
 8a  Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí 
9a Přecitlivělost na alergizující látky při praktickém vyučování 
 9b  Přecitlivělost na látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst.2 věta druhá školského zákona* 
 10 Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest 
19 Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona*
20 Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 druhá věta školského zákona* 
 21 Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2věta druhá školského zákona*
 22  Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2věta druhá školského zákona*
 26  Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školaského zákona*
27 Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona*
28  Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

 

 

Partneři