Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Organizace školního roku 2023 – 2024

Kalendář 2023/2024 (prázdniny, třídní schůzky, pedagogické rady, DOD)

 

 

Prázdniny školního roku 2023/2024

 

  Od: Do:
Zahájení školního roku 2023/2024 4. 9. 2023  
Podzimní prázdniny 26. 10. 2023 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 2. 1. 2024
Zahájení výuky 3. 1. 2024  
Jednodenní pololetní prázdniny 2. 2. 2024  
Jarní prázdniny 12. 2. 2024 18. 2. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024  
Hlavní prázdniny  29. 6. 2024 1. 9. 2024

     

 

Třídní schůzky – termíny

 

  Datum: 
první ročník 12. 9. 2023
všechny ročníky, 1. čtvrtletí 21. 11. 2023
všechny ročníky, 3. čtvrtletí 16. 4. 2024

 

 

Pedagogické rady – termíny

 

  Datum: 
klasifikace za 1. čtvrtletí školního roku 21. 11. 2023
klasifikace za 1. pololetí školního roku 23. 1. 2024
klasifikace za 3. čtvrtletí školního roku 16. 4. 2024
závěrečná klasifikace - maturitní obory 23. 4. 2024
závěrečná klasifikace - tříleté obory 28. 5. 2024
klasifikace za 2. pololetí školního roku 20. 6. 2024

 

 

Dny otevřených dveří

 

12. 10. 2023

 

23. 11. 2023

 

18. 01. 2024

 

 

 

Třídy, třídní učitelé, zastupující učitelé, učitelé odborného výcviku

 

 

  1. a) budova Osvoboditelů 1/2 (zámek)

 

třída

 třídní učitel

 zastupující učitel

 učitelé odborného výcviku

AUM1

 Mgr. Petra Malečková  

 Ing. Věra Klierová

 Tomáš Stránský

 Pavel Liška

 

OSK1

 Bc. Radka Fišerová

 Ing. Ivona Wenigová

 Marie Holá

 Bc. Radka Fišerová

 

OZS1

 Ing. Věra Klierová

 Mgr. Petra Malečková  

 Tomáš Stránský

 Pavel Liška

 

KUP1

 Ing. Klára Kastnerová

 Václav Hönig

 Eva Trundová

 

 

OPP1

  Ing. Libor Truhlář

 Tomáš Pálek

 Marek Trávníček

 

AMA2

 Mgr. Markéta Hynková

 Mgr. Sabina Žáková

 Petr Hora

 Luboš Konečný

 

AMB2

 

 Ing. Libor Truhlář

 

 Ing. Klára Kastnerová

 Luboš Konečný

 

 

OSK2

 Marie Holá

 

 

OZS2

 Mgr. Jan Wenig

  Ing. Ivona Wenigová

 Vratislav Brožík

 Josef Helebrant

 Václav Stehlík

KUP2

 

 Ing. Klára Kastnerová

 

 Václav Hönig

 Marcela Dvořáková

 

 

OPP2

 Mgr. Petra Malečková  

 Josef Helebrant

 

 

AUM3

 

 Ing. Ivona Wenigová

 

 Mgr. Jan Wenig

 Petr Hora

 

 

OSK3

 Marie Holá

 

 

OZS3

 Mgr. Sabina Žáková

 Mgr. Markéta Hynková

 Vratislav Brožík

 Jiří Štok

 

KUP3

 Ing. Klára Kastnerová

 Ing. Věra Klierová

 Václav Hönig

 

 

 

 

  1. b) budova Krátká 175/7

 

třída

 třídní učitel

 zastupující učitel

 učitelé odborného výcviku

ACH1

 Mgr. Karolína Prošková

 Mgr. Miroslava Hofírková

 

 

 

AUT1

 Mgr. Lucie Malecká

 Mgr. Šárka Davidová

 Bc. Miroslav Svoboda

 Tomáš Stránský

  Pavel Liška

TVN1

 Mgr. Miroslava Hofírková

 Mgr. Šárka Davidová

 David Tomalla

 

 

ZAH1

 Marek Trávníček

 

 

ACH2

 Mgr. Miroslava Hofírková

 Mgr. Lenka Dornová

 

 

 

AUT2

 Mgr. Lenka Dornová

 Mgr. Helena Brožíková

 Bc. Miroslav Dlouhý

 Mgr. Martin Trautman

 

TVN2

 Mgr. Šárka Davidová

 Mgr. Miroslava Hofírková

 Jan Masopust

 

 

ZAH2

 Ivana Hubená

 

 

ACH3

 Mgr. Helena Brožíková

 Mgr. Lenka Dornová

 

 

 

AUT3

 Mgr. Helena Brožíková

 Mgr. Lenka Dornová

 Bc. Miroslav Dlouhý

 Luboš Konečný

 

TVN3

 Mgr. Šárka Davidová

 Mgr. Miroslava Hofírková

 Jan Masopust

 David Tomalla

 

ZAH3

 Ivana Hubená

 

 

ACH4

 Mgr. Lenka Dornová

 Mgr. Helena Brožíková

 

 

 

AUT4

 Mgr. Lenka Dornová

 Mgr. Helena Brožíková

 Bc. Miroslav Dlouhý

 Mgr. Martin Trautman

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam učitelů ve školním roce 2023/2024

 

a) učitelé teoretického vyučování                                              

 

    Zkratka
  Bolech Ladislav Bo
Mgr. Braun Tomáš Ba
Mgr. Brožíková Helena Br
Mgr. Davidová Šárka Da
Bc. Dlouhý Miroslav Dl
Mgr.  Dornová Lenka Do
Bc. Fišerová Radka Fi
Mgr. Hofírková Miroslava Hk
Ing. Horák Lubomír Ho
Mgr.  Hynková Markéta

Hy

Ing. Kastnerová Klára Ks
Ing. Klierová Věra Kl
  Komeda Stanislav Kd
Ing. Kubíček Miroslav Ku
Bc. Kubrychtová Jana Kb
Mgr. Malecká Lucie Ma
Mgr. Malečková Petra Mk
Mgr. Mejsnar Petr Me
Ing. Novák Jiří No
  Pěkný Pavel Pe
  Pém Libor Pm
Mgr. Bc. Procházka Jiří Pr
Mgr. Prošková Karolína
Ing. Stanko Martin St
Mgr. Trautman Martin  Ta
Ing. Truhlář Libor Tr
Mgr. Wenig Jan We
Ing. Wenigová Ivona Wn
Mgr. Zdvořák Milan Zd
Mgr. Žáková Sabina Za

 

 

b) učitelé odborného výcviku

 

    Zkratka
  Brožík Vratislav Bz
Bc. Dlouhý Miroslav Dl
  Helebrant Josef

He

  Hora Petr Hp
  Konečný Luboš Kn
  Liška Pavel Li
  Pálek Tomáš Pa
  Stehlík Václav Sh
  Stránský Tomáš Sr
Bc. Svoboda Miroslav Sv
  Štok Jiří Št
Mgr. Trautman Martin Ta
     
  Masopust Jan Ms
  Tomalla David To
     
  Komeda Stanislav Kd
  Švihnos Antonín Šv
  Švejda Martin Šd
  Turek Stanislav Tk
     
  Hubená Ivana Hu
  Trávníček Marek Tv
Bc. Fišerová Radka Fi
  Holá Marie Hl
     
  Hönig Václav Hg
  Dvořáková Marcela Dr
  Trundová Eva Tn

 

 

 

Předměty ve školním roce 2023/2024

 

Zkratka Předmět   Zkratka Předmět
ACH Obecná a anorganická chemie   OBV Občanská výchova
ANC Analytická chemie   ODI Opravárenství a diagnostika
ANJ Anglický jazyk   OCH Organická chemie
ANK Konverzace v anglickém jazyce   OKR Odborné kreslení
ARK Aranžování květin   OVO Ovocnictví
ASK Administrativa skladování   PAV Potraviny a výživa
ATM Automobily   RMV Řízení motorových vozidel
BCH Biochemie   SAD Sadovnictví
BIO Biologie   SAK Sadovnické kreslení
CJL Český jazyk a literatura   SAZ Stroje a zařízení
CLC Chemická laboratorní cvičení   SKA Skladová administrativa
CVY Chemické výpočty   STO Stolničení
DEJ Dějepis   STR Strojnictví
EKO Ekonomika   SUC Skladové účetnictví
ELE Elektrotechnika   TED Technická dokumentace
ELK Elektronika   TEM Technická mechanika
ELP Elektrické příslušenství   TEO Technologie oprav
FCH Fyzikální chemie   TEP Technická příprava
FLO Floristika   TES Technologie skladování
FYZ Fyzika   TEV Tělesná výchova
HVY Hospodářské výpočty   TCH Technologie
CHE Chemie   TZV Technologie zemědělské výroby
CHR Chemické rozbory   VZA Výrobní zařízení
CHS Chemický seminář   ZAE Základy ekologie
CHT Chemická technologie   ZAZ Zařízení závodů
INF Informatika   ZBO Základy botaniky
KVE Květinářství   ZBZ Zbožíznalství
MAT Matematika   ZEL Zelinářství
MEP Mechanizační prostředky   ZHV Základy zahradnické výroby
MOV Motorová vozidla   ZST Základy strojnictví
MTR Materiály   ZSZ Zemědělské stroje a zařízení
MZM Malá zemědělská mechanizace   ZZV Základy zemědělské výroby
NEJ Německý jazyk      
OBN Občanská nauka   ODV Odborný výcvik

 

 

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.