Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Organizace školního roku 2022 – 2023

Kalendář 2022/2023 (prázdniny, třídní schůzky, pedagogické rady, DOD)

 

 

Prázdniny školního roku 2022/2023

 

  Od: Do:
Podzimní prázdniny 26.10.2022 27.10.2022
Vánoční prázdniny 23.12.2022 02.01.2023
Zahájení výuky 03.01.2023  
Jednodenní pololetní prázdniny 03.02.2023  
Jarní prázdniny 06.02.2023 12.02.2023
Velikonoční prázdniny 06.04.2023  
Hlavní prázdniny  01.07.2023 03.09.2023
Zahájení školního roku 23/24 04.09.2023  

     

 

Třídní schůzky – termíny

 

  Datum: 
první ročník 13. 9. 2022
všechny ročníky, 1. čtvrtletí 22. 11. 2022
všechny ročníky, 3. čtvrtletí 18. 4. 2023

 

 

Pedagogické rady – termíny

 

  Datum: 
klasifikace za 1. čtvrtletí školního roku 22. 11. 2022
klasifikace za 1. pololetí školního roku 24. 1. 2023
klasifikace za 3. čtvrtletí školního roku 18. 4. 2023
závěrečná klasifikace - maturitní obory 25. 4. 2023
závěrečná klasifikace - tříleté obory 23 . 5. 2023
klasifikace za 2. pololetí školního roku 22. 6. 2023

 

 

Dny otevřených dveří

 

13. 10. 2022

 

24. 11. 2022

 

19. 01. 2023

 

 

 

Třídy, třídní učitelé, zastupující učitelé, učitelé odborného výcviku

 

a) budova Osvoboditelů 1/2 (zámek)

 

třída

třídní učitel

zastupující učitel

učitelé odborného výcviku

AMA1

Mgr. Jan Roušar

 

Tomáš Stránský

Tomáš Pálek

AMB1

Ing. Libor Truhlář

Ing. Ivona Wenigová

Luboš Konečný

 

OSK1

Marie Holá

 

OZS1

Mgr. Jan Wenig

Ing. Lubomír Horák

Tomáš Stránský

Luboš Konečný

KUP1

Ing. Klára Kastnerová

 

Mgr. Petra Malečková

 

Eva Trundová

Václav Hönig

OPP1

Marek Trávníček

 

AUM2

Ing. Ivona Wenigová

 

Ing. Libor Truhlář

 

Petr Hora

 

OSK2

Marie Holá

 

OZS2

Mgr. Sabina Žáková

Ing. Libor Truhlář

Tomáš Pálek

Vratislav Brožík

KUP2

Ing. Klára Kastnerová

Ing. Věra Klierová

Václav Hönig

 

AUM3

Mgr. Petra Malečková

Ing. Jiří Novák

Petr Hora

Mgr. Petr Mejsnar

OZS3

Ing. Věra Klierová

Ing. Lubomír Horák

Vratislav Brožík

Mgr. Petr Mejsnar

KUP3

Mgr. Petra Malečková

Ladislav Bolech

Marcela Dvořáková

 

OPP3

Ing. Věra Klierová

Jiří Štok

 

 

 

b) budova Krátká 175/7

 

třída

třídní učitel

zastupující učitel

učitelé odborného výcviku

ACH1

Mgr. Lucie Malecká

Mgr. Lenka Dornová

 

 

AUT1

Bc. Miroslav Svoboda

 

TVN1

Mgr. Miroslava Hofírková

Mgr. Šárka Davidová

David Tomalla

 

ZAH1

Ivana Hubená

 

ACH2

Mgr. Helena Brožíková

Mgr. Karolína Prošková

 

 

AUT2

Mgr. Helena Brožíková

Mgr. Lenka Dornová

Bc. Miroslav Dlouhý

Mgr. Martin Trautman

TVN2

Mgr. Šárka Davidová

Mgr. Miroslava Hofírková

Jan Masopust

 

ZAH2

Marek Trávníček

 

ACH3

Mgr. Lenka Dornová

Mgr. Helena Brožíková

 

 

AUT3

Mgr. Martin Trautman

 

TVN3

Mgr. Lenka Dornová

Mgr. Šárka Davidová

Jan Masopust

David Tomalla

ZAH3

Ivana Hubená

 

ACH4

Mgr. Karolína Prošková

Mgr. Helena Brožíková

 

 

AUT4

Mgr. Martin Trautman

 

 

 

 

 

 

Seznam učitelů ve školním roce 2022/2023

 

a) učitelé teoretického vyučování                                              

 

    Zkratka
  Bolech Ladislav Bo
Mgr. Braun Tomáš Ba
Mgr. Brožíková Helena Br
Mgr. Davidová Šárka Da
Bc. Dlouhý Miroslav Dl
Mgr.  Dornová Lenka Do
Mgr. Hofírková Miroslava Hk
Ing. Horák Lubomír Ho
Ing. Kastnerová Klára Ks
Ing. Klierová Věra Kl
  Komeda Stanislav Kd
Ing. Kubíček Miroslav Ku
  Kubrychtová Jana Kb
Mgr. Malecká Lucie Ma
Mgr. Malečková Petra Mk
Mgr. Mejsnar Petr Me
Ing. Novák Jiří No
  Pěkný Pavel Pe
  Pém Libor Pm
Mgr. Bc. Procházka Jiří Pr
Mgr. Prošková Karolína
Mgr. Roušar Jan Ro
Ing. Stanko Martin St
Mgr. Trautman Martin  Ta
Ing. Truhlář Libor Tr
Mgr. Wenig Jan We
Ing. Wenigová Ivona Wn
Mgr. Zdvořák Milan Zd
Mgr. Žáková Sabina Za

 

 

b) učitelé odborného výcviku

 

    Zkratka
  Brožík Vratislav Bz
Bc. Dlouhý Miroslav Dl
  Hora Petr Hp
  Konečný Luboš Kn
  Pálek Tomáš Pa
  Stránský Tomáš Sr
Bc. Svoboda Miroslav Sv
  Štok Jiří Št
Mgr. Trautman Martin Ta
     
  Masopust Jan Ms
  Tomalla David To
     
  Komeda Stanislav Kd
  Švihnos Antonín Šv
  Švejda Martin Šd
  Turek Stanislav Tk
     
  Hubená Ivana Hu
  Trávníček Marek Tv
  Holá Marie Hl
     
  Hönig Václav Hg
  Dvořáková Marcela Dr
  Trundová Eva Tn

 

 

 

Předměty ve školním roce 2022/2023

 

Zkratka Předmět   Zkratka Předmět
ACH Obecná a anorganická chemie   OBV Občanská výchova
ANC Analytická chemie   ODI Opravárenství a diagnostika
ANJ Anglický jazyk   OCH Organická chemie
ANK Konverzace v anglickém jazyce   OKR Odborné kreslení
ARK Aranžování květin   OVO Ovocnictví
ASK Administrativa skladování   PAV Potraviny a výživa
ATM Automobily   RMV Řízení motorových vozidel
BCH Biochemie   SAD Sadovnictví
BIO Biologie   SAK Sadovnické kreslení
CJL Český jazyk a literatura   SAZ Stroje a zařízení
CLC Chemická laboratorní cvičení   SKA Skladová administrativa
CVY Chemické výpočty   STO Stolničení
DEJ Dějepis   STR Strojnictví
EKO Ekonomika   SUC Skladové účetnictví
ELE Elektrotechnika   TED Technická dokumentace
ELK Elektronika   TEM Technická mechanika
ELP Elektrické příslušenství   TEO Technologie oprav
FCH Fyzikální chemie   TEP Technická příprava
FLO Floristika   TES Technologie skladování
FYZ Fyzika   TEV Tělesná výchova
HVY Hospodářské výpočty   TCH Technologie
CHE Chemie   TZV Technologie zemědělské výroby
CHR Chemické rozbory   VZA Výrobní zařízení
CHS Chemický seminář   ZAE Základy ekologie
CHT Chemická technologie   ZAZ Zařízení závodů
INF Informatika   ZBO Základy botaniky
KVE Květinářství   ZBZ Zbožíznalství
MAT Matematika   ZEL Zelinářství
MEP Mechanizační prostředky   ZHV Základy zahradnické výroby
MOV Motorová vozidla   ZST Základy strojnictví
MTR Materiály   ZSZ Zemědělské stroje a zařízení
MZM Malá zemědělská mechanizace   ZZV Základy zemědělské výroby
NEJ Německý jazyk      
OBN Občanská nauka   ODV Odborný výcvik

 

 

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.