Partneři školy nejen ve vzdělávání PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020
21.7.2019

Ředitelka školy vyhlásila kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Více na liště "Pro uchazeče".

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 - 3. kolo
11.7.2019

 Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2019 - 2020 zveřejněny dne 11. 7. 2019 na liště "Pro uchazeče".

Konkurz na ředitele (ředitelku) školy
2.7.2019

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvkové organizace

Burza učebnic
6.6.2019

Burza učebnic se koná dne 18. 6. 2019 od 14:30 hodin v budově Osvoboditelů 1/2.

Seznam učebnic je na liště "Pro žáky" - oddíl "Učebnice".

Nové učebnice lze objednat přímo na místě.

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
31.5.2019

Ředitelka školy vyhlásila kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Více na liště "Pro uchazeče".

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 - 2. kolo
31.5.2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2019 - 2020 zveřejněny dne 31. 5. 2019 na liště "Pro uchazeče".

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
5.5.2019

Ředitelka školy vyhlásila kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Více na liště "Pro uchazeče".

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020
30.4.2019

Výsledky přijímacího řízení 2019 - 2020 pro obory M a L  zveřejněny dne 30. 4. 2019 na liště "Pro uchazeče".

Výsledky přijímacího řízení 2019-2020
18.4.2019

Výsledky přijímacího řízení 2019 - 2020 pro obory H a E budou zveřejněny dne 23. 4. 2019 na liště "Pro uchazeče".

Třídní schůzky
3.4.2019

V úterý 9. 4. 2019 se od 16 hodin konají třídní schůzky. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce.

Rozpis tříd- zde

Přijímačky nanečisto
25.2.2019

Zájemcům o studium maturitních oborů nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

Více informací na liště "Pro uchazeče" - Přijímací řízení

Ředitelské volno
20.12.2018

Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuji, že na dny 3. 1. a 4. 1. 2019 vyhlašuji pro žáky ředitelské volno.

Mgr. Jaromíra Venclíčková - ředitelka školy

Pojďte se podívat k nám do školy
21.12.2018

Následující odkaz Vás zavede k reportáži o naší škole na youtube.com : video je zde

 
 
Mapa webu

Maturitní zkoušky

Vloženo: 15.7.2018 | Autor: Venclickova | Zobrazeno: 3813x

 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

 

Podzimní termíny maturitní zkoušky

 

Profilová část MZ - ústní zkoušky:

 

12. 9. 2019

a) třída ACA4 + POD2 - zahájení ve třídě ACA1 v 12:10 hodin

Rozpis zkoušek obdrží každý maturant v emailu.

 

 

Profilová část MZ - praktické zkoušky:

 

9. 9. 2019

a) třída ACA4 - část ACH - zahájení v učebně LAB v 7:45 hodin

b) třída ACA4 - část AUT - zahájení v učebně ODV v 7:30 hodin

10. 9. 2019

a) třída ACA4 - část AUT - zahájení na odloučeném pracovišti Vrbičany v 7:30 hodin

b) třída ACA4 - část ACH - učebna INF 7:45 hodin

 

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - podzim 2019 - zde

spádová škola pro písemné zkoušky SČ MZ:

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace

 

pozvánky budou odeslány po 15. srpnu 2019 na emailovou adresu uchazeče

 

 

 

Podzimní termíny maturitní zkoušky 

a) přihlášku k MZ opravné nebo v náhradním termínu je nutné podat do 25. 6. 2019 - zde

b) pokud žák koná i ústní zkoušku z CJL, musí znovu odevzdat seznam četby

c) PP a DT společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019 se konají od pondělí 2. 9. 2019 (od 12:00 hodin) do pátku 6. září 2019 

 

 

 

 

 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení se koná 29. 5. 2019 od 9 hodin na sále Městské knihovny Lovosice.

 

Sraz absolventů v 8:45 hodin v přízemí knihovny (u Informačního centra).

Srdečně zveme rodiče absolventů.

 

 

Profilová část MZ - ústní zkoušky:

 

20. - 23. 5. 2019

a) třída ACA4 - zahájení ve třídě ACA4 v 7:45 hodin

b) třída POD2 - zahájení v učebně ACA1 v 7:45 hodin

Slavnostního zahájení se zúčastní všichni maturanti, rozpis zkoušek obdržel každý maturant v emailu.

 

 

Profilová část MZ - praktické zkoušky:

 

23. 4. 2019

a) třída ACA4 - část ACH - zahájení ve třídě ACA4 v 7:45 hodin

b) třída ACA4 - část AUT - zahájení v učebně ODV v 7:30 hodin

 

24. 4. 2019

a) třída ACA4 - část AUT - zahájení na odloučeném pracovišti Vrbičany v 7:30 hodin

b) třída ACA4 - část ACH - učebna INF 7:45 hodin

c) třída POD2 - zahájení ve třídě ACA4 v 7:45 hodin

 

 

Rozpis maturitních zkoušek do dnů - zde

 

 

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - jaro 2019 - zde

 

Maturitní zpravodaj č. 50 - Tematické číslo ke zkoušce z českého jazyka a literatury - zde

 

Maturitní zpravodaj č. 49 - Tematické číslo ke zkoušce z matematiky - zde

 

Maturitní zpravodaj č. 48 - Tematické číslo ke zkoušce z cizího jazyka - zde

 

Maturitní zpravodaj č. 47 - Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování - zde

 

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. - konání maturitní zkoušky v roce 2019 - zde 

 

přihláška - zde

(přihlášku vyplňte elektronicky, vytiskněte oboustranně, podepište, pošlete poštou nebo odevzdejte na sekretariátu školy)

  

Důležité termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019

termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 - zde:

  

písemné práce - středa 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019

didaktické testy - od 2. května do 10. května 2019 (pracovní dny)

 

Struktura maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí  - společné části MZ a profilové části MZ. Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část MZ

Ve společné části skládá žák povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. Ve druhém předmětu má volbu mezi cizím jazykem a matematikou

Profilová část MZ

Maturitní témata najdete v odkazu pod daným zkušebním předmětem.

Veškeré informace k maturiní zkoušce naleznete na odkazu www.novamaturita.cz

 

Seznam literárních děl na školní rok 2018/2019 - zde

 

Nabídka profilových zkoušek MZ 2018/2019 - zde

 

Témata školní části ústní zkoušky - ANJ - Aplikovaná chemie

Témata školní části ústní zkoušky - ANJ - Autotronik

Témata školní části ústní zkoušky - ANJ - Podnikání

 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března (resp. 30. června) spolu s dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 
 
Témata ústních zkoušek a praktické zkoušky profilové části MZ
 
                    

 

 

28-44-M/01

     APLIKOVANÁ CHEMIE     

 Analytická chemie

    zde     

 Chemická technologie

zde

 Chemie

zde

 Praktická zkouška

zde

 Biologie a biochemie (nepovinná)        

zde

 Matematika (nepovinná)

zde

 

 

39-41-L/01

AUTOTRONIK

 Motorová vozidla

zde

 Elektrotechnické předměty

zde

 Odborný výcvik

zde

 Technologie (nepovinná)

zde

 Matematika (nepovinná)

zde

 

 

64-41-L/51

PODNIKÁNÍ

 Ekonomika podnikání

zde

 Marketing a management

zde

 Účetnictví

zde

 Právo (nepovinná)

zde

 Účetnictví (nepovinná)

zde

 
 
 
 
 Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky:
 
 Český jazyk a literatura - zde
 
 Anglický jazyk - zde
 
 Matematika - zde