Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Opravná a náhradní závěrečná zkouška pro školní rok 2020/21 - podzim

 

Ředitelem školy a příslušnou komisí pro závěrečné zkoušky byly níže stanoveny opravné a náhradní termíny pro konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období. 

 

 

OBOR VZDĚLÁNÍ

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

23-68-H/01

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

6. 9. 2021 v 7:30 hod.

13. 9. 2021 v 8:15 hod

33-56-H/01

TRUHLÁŘ 

6. 9. – 8. 9. 2021 v 7:30 hod.

13. 9. 2021

41-55-H/01

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

6. – 7. 9. 2021 v 7:30 hod.

13. 9. 2021 v 8:30 hod

65-51-E/01

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

6. 9. 2021 v 7:30 hod

13. 9. 2021 v 8:00 hod

 

 

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno  na předepsaném tiskopise (sekce "pro žáky" - ke stažení) řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. 

 

 

Lovosice 2. 7. 2021                                                      Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy


Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021

V návaznosti na Opatření obecné povahy vydané MŠMT 29. 1. 2021 pod č. j. MSMT-3258/2021-1 rozhodl ředitel školy o složení závěrečné zkoušky a termínech konání zkoušky ve školním roce 2020/2021 následovně:

A) Závěrečná zkouška se skládá z praktické zkoušky a z ústní zkoušky (písemná zkouška se nekoná)

 

B) Pořadí zkoušek: 1. praktická zkouška, 2. ústní zkouška

 

C) Termíny konání jednotlivých zkoušek v řádném (červnovém) termínu:

 

OBOR VZDĚLÁNÍ

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

23-68-H/01

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

4. 6. 2021

11. 6. 2021

33-56-H/01

TRUHLÁŘ 

2. – 4. 6. 2021

11. 6. 2021

41-52-H/01

ZAHRADNÍK 

2. 6. 2021

09. 6. 2021

41-55-H/01

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

2. – 3. 6. 2021

10. 6. 2021

66-53-H/01

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

2. – 3. 6. 2021

10. 6. 2021

65-51-E/01

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

2. – 3. 6. 2021

11. 6. 2021

 

Body A) a B) platí rovněž pro náhradní a opravné termíny.

 

 

Lovosice 18. února 2021                                            Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy

 

rozhodnutí ředitele v elektronické podobě


Otázky ze světa práce - obory H zde

Otázky ze světa práce - obory E zde


EUROPASS - dodatek k osvědčení


- dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání (výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
- slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
- uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

 

Europass ke stažení

 

Kód a název oboru Český jazyk Anglický jazyk

 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

 66-53-H/01 Operátor skladování

 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

 33-56-H/01 Truhlář

 41-52-H/01 Zahradník

 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 


Veškeré informace k závěrečné zkoušce naleznete na odkazu www.cermat.cz

 

 

Oznámení pro žáky konající opravnou závěrečnou zkoušku nebo v náhradním termínu

Žáci písemně vyplní přihlášku k opravné nebo náhradní závěrečné zkoušce, kterou podají na sekretariátu školy nejpozději měsíc před konáním závěrečné zkoušky. Termíny opravných zkoušek jsou vyvěšeny na této stránce.

Přihláška k ZZ je ke stažení v kategorii PRO ŽÁKY - KE STAŽENÍ

 

 

Spolupracujeme