Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

3. KOLO

Ředitel školy vyhlásil kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (viz soubory níže) 

 

Počty přijímaných žáků ve 3. kole

 

Termín podávání přihlášek do všech oborů: do 9. 8. 2024

Motivační pohovor (pouze pro obory s MZ): 19. 8. 2024

Možnost nahlížení do spisu: 21. 8. 2024 (skretariát školy od 8:00 do 12:00)

Zveřejnění výsledků, rozhodnutí: 22. 8. 2024

Potvrzení přijetí (úmysl se vzdělávat): do 29. 8. 2024*

 

PŘIHLÁŠKY PRO 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SE PODÁVAJÍ POUZE V LISTINNÉ PODOBĚ (využijte tiskopis) A ZASÍLAJÍ SE NA ADRESU ŠKOLY. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.

 

Kritéria 

  kritéria 3. kola přihláška pro listinné podání lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k vyplnění hodnocení na vysvědčení ze ZŠ
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Obory vzdělání s výučním listem (H a E)

 

 

 

V Lovosicích 24. června 2024                                                                        Mgr. Jiří Procházka,ředitel v. r.

 

* Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Potvrzení posílejte volnou formou na e-mail: sekretariat@soslovo.cz nebo reditel@soslovo.cz 

 

Sdělení pro uchazeče do maturitních oborů

Povinnou součástí přijímacího řízení je motivační pohovor.

Motivační pohovor bude probíhat ve škole na adrese Osvoboditelů 1/2, Lovosice v termínu:

pondělí 19. srpna od 10:00 do 12:00 hod.

Náhradní termín není stanoven.

 

 

Sdělení pro zájemce o ubytování na domově mládeže

V současné době není žádná volná kapacita na domově mládeže. 

 

 


NEVÍTE SI RADY S PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY? 

Nabízíme vám pomoc při jejím podání v rámci našich konzultací. Pro bližší informace kontaktujte sekretariát školy. Rovněž můžete využít zveřejněné videonávody.

 


Přihláška na SŠ v listinné podání - tiskopis (určeno pouze pro uchazeče,kteří nepodávají přihlášku přes DIPSY)

       


Zdravotní způsobilost uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání

Posudek o zdravotní způsobilosti (příloha přihlášky)

       


Hodnocení na vysvědčeních

      


Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (prominutí zkoušky z ČJL)

      

 


Úplný název a adresa školy pro zasílání přihlášek ke vzdělávání:

 

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Osvoboditelů 1/2

410 02 Lovosice

ID datové schránky: 94ttj36

 

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.