Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel školy vyhlásil dne 2. 7. 2021 třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou a stanovil níže uvedená kritéria a termíny.

 

Počty přijímaných uchazečů ve 3. kole

Termín podání přihlášek pro 3. kolo: 13. 8. 2021

Termín konání 3. kola (vyhlášení výsledků): 19. 8. 2021

Kritéria 3. kola pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria 3. kola pro obory vzdělání s výučním listem

 

Lovosice 2. 7. 2021                         Mgr. J. Procházka, ředitel školy


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel školy vyhlásil dne 21. 5. 2021 druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou a stanovil níže uvedená kritéria a termíny.

Počty přijímaných uchazečů ve 2. kole

Kritéria 2. kola pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria 2. kola pro obory vzdělání s výučním listem

 

Lovosice 21. 5. 2021                         Mgr. J. Procházka, ředitel školy


Počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022

Kritéria 1. kola přijímacího řízení: 

Ředitel školy stanovil dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, a s ohledem na Opatření obecné povahy vydané MŠMT 5. 1. 2021 pod č. j. MSMT-43073/2020-3 následující kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:

 

SKUPINA OBORŮ VZDĚLÁNÍ

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

POKYNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

28-44-M/01

APLIKOVANÁ CHEMIE 

39-41-L/01 

AUTOTRONIK

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

23-68-H/01

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

33-56-H/01

TRUHLÁŘ 

41-52-H/01

ZAHRADNÍK 

41-55-H/01

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

66-53-H/01

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

41-55-E/01

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE 

65-51-E/01

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

 

 

 

Lovosice 25. ledna 2021                                            Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy

 

 

5. 3. 2021 ZRUŠENÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Na základě Opatření obecné povahy vydané MŠMT 5. 1. 2021 pod č. j. MSMT-43073/2020-3 a bodu 2.2 kritérií přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se školní přijímací zkouška pro obory Autotronik a Aplikovaná chemie v rámci přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 konat nebude.

Uchazeči budou přijati na základě hodnocení prospěchu na základní škole (bod 2.1 kritérií), hodnocení povinného motivačního pohovoru (bod 2.3 kritérií) a případně hodnocení dalších kritérií (2.4 a 2.5).

 

 

 

 

Zdravotní způsobilost uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání

 

 

Školní přijímací zkoušky - ilustrační test

 

Aplikovaná chemie 

 

Autotronik      

 


Úplný název a adresa školy pro zasílání přihlášek ke vzdělávání:

 

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Osvoboditelů 1/2

410 02 Lovosice

 

 

Spolupracujeme