Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

ŚKOLNÍ ČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - MOTIVAČNÍ POHOVOR (pouze pro maturitní obory)

 

V rámci přijímacího řízení je jedním z hodnocených kritérií povinný motivační pohovor.

Motivační pohovor bude probíhat ve škole na adrese Krátká 175, Lovosice v následujících termínech:
1. řádný termín: čtvrtek 21. 3. 2024 od 12:00 do 16:00 hod.
2. řádný termín: čtvrtek 4. 4. 2024 od 12:00 do 16:00 hod.
náhradní termín (pouze pro řádně omluvené): čtvrtek 25. 4. 2024 od 13:00 do 15:00 hod.

 

Uchazeč si zvolí jeden řádný termín. je zcela na uchazeči (zákonném zástupci), které datum motivačního pohovoru si zvolí. Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit, omluví písemně svoji neúčast nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro zkoušku řediteli školy. V případě uznání omluvy se žák dostaví k náhradnímu termínu.

 

 

V Lovosicích 7. 3. 2024                                                                                 Mgr. Jiří Procházka,ředitel v. r.


Ředitel školy vyhlásil kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (viz soubory níže) 

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2024/2025

 

Kritéria 

 

  kritéria přihláška pro listinné podání lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k vyplnění hodnocení na vysvědčení ze ZŠ
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Obory vzdělání s výučním listem (H a E)

 

 

 

V Lovosicích 23. ledna 2024                                                                        Mgr. Jiří Procházka,ředitel v. r.

 

 


NEVÍTE SI RADY S PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY? 

Nabízíme vám pomoc při jejím podání v rámci našich konzultací (viz soubor níže). Rovněž můžete využít zveřejněné videonávody.

 


Přihláška na SŠ v listinné podání - tiskopis (určeno pouze pro uchazeče,kteří nepodávají přihlášku přes DIPSY)

       


Zdravotní způsobilost uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání

Posudek o zdravotní způsobilosti (příloha přihlášky)

       


Hodnocení na vysvědčeních

      


Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (prominutí zkoušky z ČJL)

      

 


Úplný název a adresa školy pro zasílání přihlášek ke vzdělávání:

 

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Osvoboditelů 1/2

410 02 Lovosice

ID datové schránky: 94ttj36

 

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.