Partneři školy nejen ve vzdělávání PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020
21.7.2019

Ředitelka školy vyhlásila kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Více na liště "Pro uchazeče".

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 - 3. kolo
11.7.2019

 Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2019 - 2020 zveřejněny dne 11. 7. 2019 na liště "Pro uchazeče".

Konkurz na ředitele (ředitelku) školy
2.7.2019

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvkové organizace

Burza učebnic
6.6.2019

Burza učebnic se koná dne 18. 6. 2019 od 14:30 hodin v budově Osvoboditelů 1/2.

Seznam učebnic je na liště "Pro žáky" - oddíl "Učebnice".

Nové učebnice lze objednat přímo na místě.

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
31.5.2019

Ředitelka školy vyhlásila kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Více na liště "Pro uchazeče".

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 - 2. kolo
31.5.2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2019 - 2020 zveřejněny dne 31. 5. 2019 na liště "Pro uchazeče".

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
5.5.2019

Ředitelka školy vyhlásila kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Více na liště "Pro uchazeče".

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020
30.4.2019

Výsledky přijímacího řízení 2019 - 2020 pro obory M a L  zveřejněny dne 30. 4. 2019 na liště "Pro uchazeče".

Výsledky přijímacího řízení 2019-2020
18.4.2019

Výsledky přijímacího řízení 2019 - 2020 pro obory H a E budou zveřejněny dne 23. 4. 2019 na liště "Pro uchazeče".

Třídní schůzky
3.4.2019

V úterý 9. 4. 2019 se od 16 hodin konají třídní schůzky. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce.

Rozpis tříd- zde

Přijímačky nanečisto
25.2.2019

Zájemcům o studium maturitních oborů nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

Více informací na liště "Pro uchazeče" - Přijímací řízení

Ředitelské volno
20.12.2018

Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuji, že na dny 3. 1. a 4. 1. 2019 vyhlašuji pro žáky ředitelské volno.

Mgr. Jaromíra Venclíčková - ředitelka školy

Pojďte se podívat k nám do školy
21.12.2018

Následující odkaz Vás zavede k reportáži o naší škole na youtube.com : video je zde

 
 
Mapa webu

Konkurz na ředitele (ředitelku) školy

Vloženo: 2.7.2019 | Autor: Mejsnar | Zobrazeno: 120x
Rada Ústeckého kraje vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvkové organizace

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

 konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

 Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvkové organizace

 Předpoklady:

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • morální a občanská bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící a organizační schopnosti).

 K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:

 • doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání),
 • doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,
 • koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.

 Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

 od 1. 11. 2019.

 Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 20. 9. 2019 na adresu:Ústecký kraj-Krajský úřad,odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurs: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - neotvírat“.