Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)


V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání:

  1. 1. elektronicky na e-mailové adrese – oznamovatel@soslovo.cz
  2. 2. ústně v budově Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvková organizace, v kanceláři sekretariátu (č. 112). O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení. Schůzku s příslušnou osobou je nutné domluvit na základě žádosti oznamovatele v pracovní době od 8 do 15 hodin.
  3. 3. v listinné podobě (poštou) na adresu Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice a označením na obálce „Neotvírat – pouze do rukou příslušné osoby“, případně odevzdáním obálky s označením „Whistleblowing“ v podatelně školy od 8 do 15 hodin.
  4. 4. telefonicky na telefonním čísle 416 532 883 v pracovní době od 8 do 15 hodin. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván.

 

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Jméno, příjmení pověřené osoby

Ludmila Hönigová

Adresa pro zasílání písemných oznámení

Osvoboditelů 1/2

41002 Lovosice

Telefon

416 532 883

e-mail

oznamovatel@soslovo.cz

 

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

  • zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
  • uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení
  • osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost
  • osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž

Další osoby jsou s využitím znění § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

 

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.

 

Formuláře pro oznamování protiprávního jednání:

 

      

 

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.