Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás
Programy

Při výuce využíváme software

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Podnikání

Od 1. 9. 2020 otevíráme 1.ročník nástavbového oboru Podnikání

Obor vzdělání:  64-41-L/51 Podnikání 

                     

Název ŠVP:

 Podnikání

Délka vzdělávání:

 2 roky

Způsob ukončování vzdělávání:

 maturitní zkouška

Stupeň získaného vzdělávání:

 střední vzdělání s maturitní zkouškou

Doklad dosaženého vzdělávání:

 vysvědčení o maturitní zkoušce

Určeno:

 absolvent tříletých oborů vzdělání

 

Profil absolventa

                     

Absolvent oboru se uplatní na trhu práce především jako drobný podnikatel, provozující živnost, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studiu je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podnikání, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

 

Učební plán

 

Předmět/ročník

I. ročník

II. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

4

4

8

Cizí jazyk

4

4

8

Občanská nauka

1

1

2

Dějepis

2

0

2

Matematika

4

4

8

Tělesná výchova

2

2

4

Informatika

2

2

4

Ekonomika podnikání

4

2

6

Marketing a managament

2

2

4

Právo

2

2

4

Účetnictví

4

4

8

Písemná a elektronická dokumentace

2

2

4

Učební praxe

0

2

2

Konverzace v anglickém jazyce

0

*2

2

Konverzace v německém jazyce

0

*2

2

Matematický seminář

0

*2

2

Celkem

33

33

66

 

verze pro tisk ZDE (Velikost: 472.88 kB)

Partneři