Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Školní přijímací zkouška zrušena

Ředitel školy zrušil přijímací zkoušku na obory Autotronik a Aplikovaná chemie.

Na základě Opatření obecné povahy vydané MŠMT 5. 1. 2021 pod č. j. MSMT-43073/2020-3 a bodu 2.2 kritérií přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se školní přijímací zkouška pro obory Autotronik a Aplikovaná chemie v rámci přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 konat nebude.

Uchazeči budou přijati na základě hodnocení prospěchu na základní škole (bod 2.1 kritérií), hodnocení povinného motivačního pohovoru (bod 2.3 kritérií) a případně hodnocení dalších kritérií (2.4 a 2.5).

 

 

Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy

Spolupracujeme