Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Evropský Miniparlament zpestřil výuku

V pondělí 26. 9. se na naší škole uskutečnil projektový den Evropský Miniparlament spojený i s návštěvou pana poslance Jaroslava Bžocha.

Aktivně se do něj zapojily třídy ACH2, ACH3, AUT3, ACH4 a AUT4. První interaktivní blok byl zaměřen na trénink vyjadřovacích dovedností, v němž se měli žáci hravou formou vyjádřit k tématům spojeným s Evropskou unií. Druhá část patřila debatě s panem poslancem Jaroslavem Bžochem. Žáci se ptali na palčivá témata související s EU, např. přijetí eura Českou republikou, výhody a nevýhody členství v EU, problematika současné ruské agrese v souvislosti s přijatými opatřeními EU aj. Na začátku třetího bloku byl pro žáky připraven znalostní kvíz o EU, jehož správnost si mohli ověřit v prezentaci, která následovala ihned po něm. Závěrečná část se jevila jako nejzajímavější, neboť si „naši mladí poslanci“ v simulovaném prostředí naživo zkoušeli jednání a hlasování o tématech, která si sami předem vybrali. Opět zazněla problematika ruské agrese nebo neméně zajímavé globální oteplování a boj s ním. Všichni účastníci museli respektovat jednací řád, s jehož zněním byli seznámeni před samotným jednáním.

Celý den probíhal pod záštitou organizace Mladí diplomaté. Naše žáky musíme moc pochválit za velmi aktivní přístup v průběhu celého náročného dne. Nebáli se veřejně vyslovit svůj názor, rozumně jej zdůvodnit a diskutovat o něm. Tři nejaktivnější žáci byli odměněni malou pozorností od organizátorů.

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.